Prowadzący

Marek Mroczek

Marek Mroczek

Instruktor Team ICG, Kraków